ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Σκύρος: Πρόγραμμα LIFE & ΑΠΕ

Σκύρος
Δράσεις ευαισθητοποίησης στην Σκύρο
Το Σκυριανό αλογάκι
Η νησίδα Ατσίτσα

Η Σκύρος αποτελεί ένα νησί με ιδιαίτερο φυσικό και πολιτιστικό κάλλος και μοναδική αρχιτεκτονική. Αναγνωρίζοντας τα παραπάνω η ΕΛΛΕΤ σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, τον Δήμο Σκύρου την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και πάντα με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού, προχώρησαν στην υλοποίηση ενός προγράμματος με τίτλο «Επιδεικτική Εφαρμογή της προσέγγισης ‘Σχέδιο Δράσης για τη βιοποικιλότητα’ για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Σκύρου».

Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν η διατήρηση και η αποτελεσματική διαχείριση της πλούσιας βιοποικιλότητας της Σκύρου μέσω της εκπόνησης και υλοποίησης σχεδίων δράσεων, εκπληρώνοντας έτσι την απαίτηση της τοπικής κοινωνίας για τη διατήρηση ενός περιβάλλοντος πλούσιου σε βιοποικιλότητα και για τη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου.

Το πρόγραμμα αυτό ήταν αποτέλεσμα μακροχρόνιων προσπαθειών πολλών φορέων να προστατεύσουν την Σκύρο από την άκρατη, άκριτη και βιομηχανικού τύπου χωροθέτηση ανεμογεννητριών.

Μάλιστα, έπειτα από προσπάθειες της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, του Δήμου Σκύρου και σε αγαστή συνεργασία με την τοπική κοινωνία, ακυρώθηκε η χωροθέτηση 111 ανεμογεννητριών στη Σκύρο, έργο που θα επέφερε ανυπολόγιστες κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις στο νησί.

Επίσης, χάρις στο πρόγραμμα Life υπογράφηκε Υπουργική Απόφαση προδιασφάλισης για την σπάνια βιοποικιλότητα της Σκύρου.

Όλοι εμείς που δουλέψαμε τα προηγούμενα χρόνια στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE για τη διατήρηση του φυσικού πλούτου της Σκύρου με βάση το Σχέδιο Δράσης Βιοποικιλότητας, εκφράζουμε τη χαρά μας για την σημαντική εξέλιξη που, μεταξύ άλλων:
• εξασφαλίζει την προστασία του Σκυριανού αλόγου και του βιοτόπου του,
• απαγορεύει τα αιολικά πάρκα στην περιοχή Natura στον Κόχυλα και
• προετοιμάζει το έδαφος για τον νέο Φορέα Διαχείρισης του νησιού.

Ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος ήταν:

  • η επίδειξη της σκοπιμότητας αναζωογόνησης του παραδοσιακού μοντέλου ολοκληρωμένης διαχείρισης των αγροτικών οικοσυστηματων και βοσκοτόπων της Σκύρου,
  • η αποκατάσταση των υγροτόπων του νησιού και η δημιουργία ενός επαρκούς για τη στήριξη της βιοποικιλότητας δικτύου υγροτοπικών ενδιαιτημάτων,
  • η υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για τη διατήρηση των σημαντικών τοπικών και ενδημικών φυτικών ειδών και σφενδαμιών,
  • η υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας των γειτονικών νησίδων,
  • η επίδειξη των δυνατοτήτων και ευκαιριών που δίνει ο σχεδιασμός συμβατών με τη διατήρηση της φύσης τουριστικών δραστηριοτήτων στο νησί.

Η ΕΛΛΕΤ θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Σκύρο, ένα νησί με ιδιαίτερο φυσικό και πολιτιστικό κάλλος, και μοναδική αρχιτεκτονική που επαινέθηκε ακόμα και από τον Le Corbusier, πάντα με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Ευχαριστούμε θερμά τους εταίρους μας στο Πρόγραμμα LIFE, τον Δήμο Σκύρου και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, την εταιρεία NCC για την εξαιρετική συνεργασία, την τοπική κοινωνία και την δραστήρια Τοπική Επιτροπή της ΕΛΛΕΤ στην Σκύρο.
Μια ομαδική δουλειά που πραγματοποιήθηκε με αφοσίωση και συνέπεια έφερε εξαιρετικά αποτελέσματα για το υπέροχο νησί της Σκύρου, εξασφαλίζοντας την αειφόρο ανάπτυξή του!

 

 

Σχετικές Δράσεις
Όλες οι δράσεις
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ