ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πρόγραμμα Interreg: διοργανώθηκε η 1η επιστημονική ημερίδα 19/4/2021

Αθήνα - Πρόγραμμα INTERREG

Στις 19 Απριλίου 2021 η ΕΛΛΕΤ διοργάνωσε Επιστημονική Ημερίδα στα πλαίσια του προγράμματος IRC – HERMeS, Interregional cultural heritage management e – system.

Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την ψηφιακή καταγραφή της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς τεσσάρων πόλεων στα Βαλκάνια (Αργυρόκαστρο, Αχρίδα, Βαθύ Σάμου και Κέρκυρα) με στόχο τη διερεύνηση κοινής στρατηγικής για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς αυτών των χωρών.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι τέσσερις πόλεις, το πρόγραμμα καταγραφής καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κάτοικοι και αρχές σε κάθε μία περίπτωση.

Η ημερίδα είναι διαθέσιμη ανάλογα με τις συνεδρίες στους αντίστοιχους συνδέσμους:

Σχετικές Δράσεις
Όλες οι δράσεις
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ