ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Προστασία και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του Μοντέρνου Κινήματος του Δήμου Αθηναίων - modmovAthens

Αθήνα
Μοντέρνο Κίνημα: κλιμακοστάσιο
Μοντέρνο Κίνημα: λεπτομέρειες από Αθηναϊκές κατοικίες
Μοντέρνο Κίνημα: λεπτομέρειες από Αθηναϊκές κατοικίες
Μοντέρνο Κίνημα: είσοδος

Το 2008 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δημιούργησε το πρόγραμμα «Προστασία και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της δεκαετίας του 1930 – Μοντέρνο Κίνημα – του Δήμου Αθηναίων» ανταποκρινόμενη στην ανάγκη να προστατευθεί και να αναδειχθεί η εν λόγω αρχιτεκτονική. Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στην:

  • συστηματική καταγραφή των κτηρίων κατοικίας του μοντέρνου κινήματος,
  • σύνταξη προτάσεων σχετικά με την προστασία των κτηρίων αυτών, όπως η δημιουργία ενός διευρυμένου θεσμικού πλαισίου προστασίας και η παροχή κινήτρων στους ιδιοκτήτες για τη συντήρηση και αποκατάστασή τους, και
  • ευαισθητοποίηση θεσμικών φορέων σχετικά με θέματα χαρακτηρισμού και ανάδειξης κτηρίων κατοικίας του Μοντέρνου Κινήματος.

Μέσω του προγράμματος κατεγράφησαν σε δύο φάσεις 1300 περίπου κτήρια κατοικιών του Μοντέρνου Κινήματος στο Δήμο Αθηναίων, τα οποία κτίστηκαν κατά την δεκαετία του 1930 και σώζονται σποραδικά στο κέντρο και τις συνοικίες της πόλης.

Ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση του προγράμματος έγινε από τους Κ. Χατζηκωνσταντίνου, Κ. Κρεμέζη, Α. Ζαμπίκο (αρχιτέκτονες), Π. Κρεμέζη (πολ. μηχανικός) και Κ. Κουτσαδέλη (αρχαιολόγος), η φωτογράφηση από τους J. Vanderpool, E. Νταραρά και Ι. Ρουφοπούλου και η καταγραφή από τους αρχιτέκτονες Μ. Βιδάλη, Μ. Επιφανίου, Α. Νικοπούλου και Δ. Χατζόπουλο.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με χορηγίες από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (2008) και το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη (2012-2013).

Έκθεση με φωτογραφικό υλικό της καταγραφής φιλοξενήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη στην οδό Πειραιώς, από τις 15 έως τις 30 Ιουνίου 2013 και στη συνέχεια, εκδόθηκε βιβλίο με τίτλο «Αθηναϊκές κατοικίες του Μοντέρνου Κινήματος» (2013), με επιμέλεια των Κ. Κρεμέζη, Α. Ζαμπίκος, Κ. Χατζηκωνσταντίνου. Χορηγός της έκδοσης ήταν η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.


Ιστοσελίδα: http://modmov.ellet.gr/

Σχετικές Δράσεις
Όλες οι δράσεις
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ