ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Kαθολικό Ι.Μ. Αγ. Φανέντων & παρεκκλήσιο Αγ. Νικολάου στην Κεφαλονιά

Κεφαλονιά - Μελέτες - Αποκαταστάσεις

Η Μονή Αγίων Φανέντων επί αιώνες αποτελούσε το σημαντικότερο θρησκευτικό και πνευματικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής. Το καθολικό της Μονής, στην σωζόμενη μορφή του, χρονολογείται το 1633 και ακολουθεί αναγεννησιακά αρχιτεκτονικά πρότυπα. Το συγκρότημα περιελάμβανε επίσης οχυρωματικό πύργο, ο οποίος εδράζεται επί αρχαίου πύργου, πτέρυγα κελιών, βιβλιοθήκη και βοηθητικά κτήρια.

Ο μικρών διαστάσεων ναός του Αγίου Νικολάου, σε απόσταση 150 μέτρων από τη Μονή, ακολουθεί τον τύπο της μονόκλιτης βασιλικής με ξύλινη στέγη και στην αψίδα του Ι. Βήματος σώζεται αξιόλογο σύνολο τοιχογραφιών (fresco) του 18ου αι,, της τέχνης της νωπογραφίας. Στην Κεφαλονιά ελάχιστα αντίστοιχα εικονογραφικά σύνολα έχουν διασωθεί. Κατά τους σεισμούς του 1953 καταστράφηκε η ΝΔ. και η ΒΔ. πλευρά του ναού, διασώθηκαν όμως οι άλλες δύο πλευρές έως το ύψος της στέγης.

Tον Νοέμβριο του 2014, το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της ΕΛΛET άρχισε να μελετά την αποκατάσταση του Καθολικού της Ι.Μ. Αγίων Φανέντων και του παρακείμενου παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου.

Στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιήθηκε πλήρης αποτύπωση των μνημείων, καταγραφή της παθολογίας τους και σειρά εργαστηριακών αναλύσεων για τα χαρακτηριστικά των λίθων και των κονιαμάτων. Για την προστασία των δύο μνημείων η μελέτη προτείνει τη συντήρηση των σωζόμενων αυθεντικών στοιχείων, την διατήρηση όλων των οικοδομικών φάσεων μέχρι το 1953 και την συμπλήρωση του εξωτερικού κελύφους με ανακατασκευή των ερειπωμένων τμημάτων του. Η αποκατάσταση του κελύφους των ναών θα συμβάλει στη βελτίωση της στατικής τους επάρκειας, θα προστατεύσει τις σημαντικές τοιχογραφίες του Αγίου Νικολάου, θα προσφέρει τη δυνατότητα επανένταξης πλήθους αρχιτεκτονικών μελών και θα επιτρέψει την επανάχρησή τους,.

Την ομάδα μελέτης αποτέλεσαν οι: Γ. Νίνος (αρχιτέκτων), Π. Παναγιωτόπουλος, Β. Κασίμης και Ν. Παπαηλίου (πολ. μηχανικοί) Ι. Δογάνη, Α. Γαλανού και Κ. Ιεσσαί (συντηρητές), με σύμβουλο τον Σ. Μαμαλούκο (αρχιτέκτονα). Η μελέτη εκπονήθηκε με τη γενναιόδωρη χορηγία των Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου.

Βάσει της παραπάνω μελέτης, η υλοποίηση του έργου αποκατάστασης των δύο μνημείων εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

Σχετικές Δράσεις
Όλες οι δράσεις
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ