ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

"Καθαροί ζούμε" στο σχολείο

Αθήνα - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση για όλους

Το πιλοτικό, εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Καθαροί ζούμε στο Σχολείο», έχει στόχο την καλλιέργεια σωστών πρακτικών καθαριότητας και υγιεινής των μαθητών μέσα στο σχολικό περιβάλλον.
Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα που φιλοδοξεί να βοηθήσει τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της καθαριότητας και της ατομικής υγιεινής για την ανθρώπινη ζωή και, γενικότερα, για το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, σχεδιάστηκαν από την εταιρεία ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas δραστηριότητες και εργαλεία που έχουν σκοπό να αφυπνίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών σχετικά με την υγιεινή και την καθαριότητα. Όλο το υλικό απορρέει από την εμπειρία σε παγκόσμιο επίπεδο σε παρόμοια προγράμματα της ΕΛΑΪΣ-UnileverHellas. Για το σχεδιασμό του έχει εργαστεί εξειδικευμένη ομάδα Ελλήνων επιστημόνων που απαρτίζεται από υπεύθυνους έρευνας & ανάπτυξης, παιδαγωγό/εκπαιδευτικό και βιολόγο. Η ΕΛΛΕΤ με την πολυετή εμπειρία της στον χώρο της εκπαίδευσης προσέφερε πολύτιμη συμβουλευτική για τον εμπλουτισμό του υλικού αυτού ώστε να περιλαμβάνει περισσότερες βιωματικές δραστηριότητες και να ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής εκπαίδευσης.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού συνεργάζεται με την εταιρεία ΕΛΑΪΣ – UNILEVER για την προώθηση της φιλοσοφίας του Αειφόρου Σχολείου.

Σχετικές Δράσεις
Όλες οι δράσεις
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ