ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η παλιά πόλη της Καστοριάς στα "7 Most Endangered" 2014

Καστοριά
Πανοραμική άποψη της πόλης της Καστοριάς
Αρχοντικά στην Παλιά Πόλη
Αρχοντικό σε εγκατάλειψη στο Ντολτσό
Αρχοντικό στο Ντολτσό
Ειδικοί της Europa Nostra στην Καστοριά

Με πρωτοβουλία του τότε Ευρωβουλευτή Κ. Αρσένη, μια πρώτη συνάντηση στην Καστοριά το 2013, οδήγησε σε πρόταση εκ μέρους του τότε Αντιπροέδρου της Europa Nostra Κ. Καρρά και συντονισμένες ενέργειες του Δήμου Καστοριάς και της ΕΛΛΕΤ να εντάξει τις περιοχές Ντολτσό και Απόζαρι στο πρόγραμμα 7 Most Endangered για το 2014 αναγνωρίζοντας την ανάγκη άμεσης προστασίας του αρχιτεκτονικού πλούτου της πόλης. 

Η παλιά πόλη της Καστοριάςσπάνιο παράδειγμα βυζαντινής και μεταβυζαντινής πόλης που κατοικείται μέχρι σήμερα, με μοναδικά αρχοντικά και σημαντικές εκκλησίες, ιδιαίτερα στις περιοχές Ντολτσό και Απόζαρι – κινδυνεύει!

Η μεγάλη αύξηση του πληθυσμού και οι σύγχρονες ανάγκες μετά την δεκαετία του 1950, αλλοίωσαν το δομημένο περιβάλλον και τον παλιό πολεοδομικό ιστό μεγάλου τμήματος της πόλης. Η εγκατάλειψη οδήγησε στην απώλεια πολλών αξιόλογων κτηρίων, ενώ αρκετά αρχοντικά απειλούνται με κατάρρευση. Παράλληλα, άστοχες επεμβάσεις σε παραδοσιακά κτήρια συντέλεσαν στην απώλεια σημαντικών αρχιτεκτονικών και δομικών στοιχείων και του πλούσιου εσωτερικού τους διακόσμου.

Με πρόταση της ΕΛΛΕΤ, η Europa Nostra ενέταξε το 2013 τις περιοχές Ντολτσό και Απόζαρι στο πρόγραμμα 7 Most Endangered αναγνωρίζοντας την σημασία της Καστοριάς για την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και την ανάγκη άμεσης προστασίας του αρχιτεκτονικού πλούτου της πόλης.

Κατά τις δύο πρόσφατες επισκέψεις στην πόλη ειδικών σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς και οικονομικών από την Europa Nostra, την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης και την ΕΛΛΕΤ αξιολογήθηκε το πρόβλημα, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους του Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και ετέθησαν οι βάσεις για την εκπόνηση ολοκληρωμένης πρότασης για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η διάσωση και ανάδειξη της πλούσιας αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Καστοριάς, σε συνδυασμό με την προστασία του μοναδικού φυσικού της τοπίου, μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην βιώσιμη ανάπτυξη της ακριτικής περιοχής της χώρας μας που μαστίζεται από υψηλά ποσοστά ανεργίας.

Σχετικές Δράσεις
Όλες οι δράσεις
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ