ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η ΕΛΛΕΤ για τις Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τουριστικών Επενδύσεων

Ελλάδα - Θεσμικές παρεμβάσεις Χωροταξίας-Πολεοδομίας
Ellet-Η ΕΛΛΕΤ για τις Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τουριστικών Επενδύσεων

Συμβούλιο Θεσμικού Πλαισίου – ΣΘΕΠ
5.9.2022

Θέσεις για τις μεμονωμένες μεγάλες επενδύσεις τουριστικής ανάπτυξης στην Χώρα


Με την ευκαιρία της δημοσιοποίησης των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ), στη θέση «Κολυμπήθρες» της Δ.Κ. Νάουσας, του Δ. Πάρου και του ΕΠΣ στη θέση Φαλάσαρνα της Δ.Ε. Κισάμου Χανίων, η ΕΛΛΕΤ τοποθετήθηκε επί του φαινομένου της αδειοδότησης μεμονωμένων τουριστικών επενδύσεων μεγάλης κλίμακας. Το θέμα συνδέεται εξ άλλου και με τις θέσεις που έχουν κατατεθεί με συγκεκριμένες προτάσεις επί των Σχεδίων Νόμων.

Πάγια θέση της ΕΛΛΕΤ αποτελεί ότι επειδή η τουριστική ανάπτυξη στην χώρα βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή νέας ανόδου, θα έπρεπε να παρέχεται πολύ σαφέστερο και μελετημένο χωροταξικό πλαίσιο προς τους επενδυτές προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα υπερκορεσμού και υποβάθμισης του ίδιου του τουριστικού προϊόντος της Χώρας. Το πρόβλημα είναι ακόμα πιο έντονο στις Κυκλάδες που αποτελούν ευαίσθητα οικοσυστήματα του ελληνικού νησιωτικού χώρου.

Η τοποθέτηση μας, που αφορά στο σύνολο των μεμονωμένων μεγάλων επενδύσεων τουριστικής ανάπτυξης στην Χώρα, επικεντρώνεται στα εξής:

  1. Είναι επείγουσα ανάγκη να τεθεί σε δημόσιο διάλογο και να προωθηθεί η θεσμοθέτηση του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τον Τουρισμό.
  2. Απολύτως δεσμευτικά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ισχύον Περιφερειακό Χωροταξικό, η ανάγνωση του οποίου πρέπει να γίνεται συνολικά και όχι αποσπασματικά για την περιοχή της επένδυσης.
  3. Αναγκαία είναι η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Τοπίο για την προστασία του τοπίου. Η ΕΛΛΕΤ έχει ήδη επισημάνει την αναγκαιότητα συμπλήρωσης της ΣΜΠΕ με μελέτη ένταξης στο τοπίο.
  4. Η τομεακή νομοθεσία του Υπ. Τουρισμού δεν μπορεί να υποκαθιστά τον χωροταξικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό.
  5. Η εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας της χωρικής ενότητας υποδοχής είναι καθοριστικός παράγοντας για την αποδοχή ή μη μιας επένδυσης και απαιτείται ειδική θεσμική ρύθμιση για την ένταξη της ΦΙ στον χωρικό σχεδιασμό.
  6. Για το «εργαλείο» των Σύνθετων Τουριστικών Καταλυμάτων, η ΕΛΛΕΤ έχει εντοπίσει ότι η λανθάνουσα οικιστική ανάπτυξη (παραθεριστικής κατοικίας) υπό μορφή τουριστικής επένδυσης, αποτελεί σοβαρή θεσμική στρέβλωση και έχει προτείνει επ΄ αυτού νομοθετική μεταρρύθμιση, η οποία θα συμβάλλει στην ενσωμάτωση των επενδύσεων στην αειφορική τοπική ανάπτυξη.
  7. Το ζήτημα της αναγκαιότητας σχεδιασμού του οδικού δικτύου σε επίπεδο τουλάχιστον Δήμου ή έστω Δημοτικής Ενότητας.
  8. Για το φαινόμενο τουριστικών επενδύσεων σε περιοχές εντός του δικτύου Natura 2000 -προκειμένου να υπάρξει συμβατότητα με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώρας- δεν πρέπει να χωροθετούνται μεγάλες επενδύσεις στις περιοχές αυτές χωρίς να έχουν θεσμοθετηθεί τα σχέδια διαχείρισης και οι στόχοι για την διατήρηση της περιβαλλοντικής ποιότητας των προστατευτέων ειδών και οικοτόπων. Είναι επιτακτική ανάγκη η προώθηση και θεσμοθέτηση του προγράμματος των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών.
  9. Το ασφυκτικά περιορισμένο χρονικό διάστημα της διαβούλευσης της ΣΜΠΕ υπονομεύει την ποιότητα του δημοσίου διαλόγου και έρχεται σε σύγκρουση με την οδηγία περί Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης 2001/42. Η ΕΛΛΕΤ προτείνει: (α) να γίνεται χρήση της πλατφόρμας opengov, (β) να υπάρξει τοπικά και διά ζώσης ευρεία διαβούλευση με το κοινό επί των ΕΠΣ.
Σχετικές Δράσεις
Όλες οι δράσεις
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ