ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η ΕΛΛΕΤ για τη διαβούλευση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τουριστικής επένδυσης στη θέση «Κολυμπήθρες» της Πάρου

Πάρος - Θεσμικές παρεμβάσεις Χωροταξίας-Πολεοδομίας
Άποψη του ακινήτου (ΝΔ προς ΒΑ)
Περιοχή εφαρμογής προτεινόμενου ΕΠΣ
Περιοχή επέμβασης στο εγκεκριμένο ΓΠΣ Πάρου

Συμβούλιο Θεσμικού Πλαισίου – ΣΘΕΠ
1.9.2022

Θέσεις προς την δημόσια διαβούλευση ΣΜΠΕ Τουριστικής επένδυσης στη θέση «Κολυμπήθρες» Πάρου 


Το υπό διαβούλευση Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) για την χωροθέτηση τουριστικής επένδυσης. Βάσει αυτού οφείλουν να υπογραμμιστούν τα εξής:

  • Η επένδυση βρίσκεται εντός περιοχής της ΖΟΕ και του ισχύοντος ΓΠΣ, όπου περιορίζεται η δημιουργία οδών. Η προτεινόμενη «κατ΄ εξαίρεση κατασκευή των απολύτως απαραίτητων εργασιών οδοποιίας…», μπορεί να επιφέρει σοβαρή καταστροφή του τοπίου.
  • Απαιτείται δέουσα εκτίμηση για τις επιπτώσεις στην θαλάσσια και παράκτια περιοχή Natura.
  • Είναι αναγκαία μια αντικειμενική εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας του νησιού με στόχο να προληφθούν καταστάσεις υπερτουρισμού.
  • Η πρόβλεψη οικιστικής ανάπτυξης στο επενδυτικό σχήμα του Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος, ελέγχεται ως προς την συνταγματικότητα, βάσει της ανωτέρω γενικής παρατήρησης Α.6. αλλά και της πρόσφατης απόφασης για τις οικιστικές επεκτάσεις του ΓΠΣ Πάρου, η οποία θα πρέπει να συνεκτιμηθεί και αναγνωστεί κριτικά από την διοίκηση, κυρίως την ΔΠΣ κατά την επεξεργασία του ΠΔ/τος του ΕΠΣ, αλλά και από την ΔΙΠΑ (κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση).
  • Για το «εργαλείο» των Σύνθετων Τουριστικών Καταλυμάτων, η ΕΛΛΕΤ έχει εντοπίσει ότι η λανθάνουσα οικιστική ανάπτυξη (παραθεριστικής κατοικίας) υπό μορφή τουριστικής επένδυσης, αποτελεί σοβαρή θεσμική στρέβλωση και έχει προτείνει επ΄ αυτού νομοθετική μεταρρύθμιση, η οποία θα συμβάλλει στην ενσωμάτωση των επενδύσεων στην αειφορική τοπική ανάπτυξη.
Σχετικές Δράσεις
Όλες οι δράσεις
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ