ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

«Φροντίζουμε τα Σχολεία, Προστατεύουμε το Περιβάλλον»

Αθήνα - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση για όλους
Φροντίζουμε τα σχολεία 2

Ο AB Βασιλόπουλος και η εταιρεία ΕΛΑΪΣ- Unilever πραγματοποιούν από κοινού την εκστρατεία με θέμα «Φροντίζουμε τα ΣΧΟΛΕΙΑ προστατεύουμε το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» στα πλαίσια του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε συνεργασία με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.
Από το 2019 με τη συνεργασία όλων των αρμοδίων φορέων, η εκστρατεία «Φροντίζουμε τα Σχολεία, Προστατεύουμε το Περιβάλλον» φιλοδοξεί να βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν πως μπορούν να βελτιώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των σχολείων τους και να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι τα σχολεία να γίνουν πιο φιλικά προς το περιβάλλον, εξασφαλίζοντας ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας.
Στο πλαίσιο αυτό η ΕΛΛΕΤ πραγματοποιεί ενημέρωση των σχολείων σε θέματα όπως η σωστή κατανάλωσης ενέργειας, η μείωση χρήσης πλαστικών μιας χρήσης και η προαγωγή της υγείας ενώ η εταιρεία προσφέρει στα σχολεία υλικά όπως λαμπτήρες για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων, σετ επαναχρησιμοποιούμενων αντικειμένων για το κολατσιό και το νερό τους για τη μείωση των πλαστικών και αυτόματα δοχεία υγροσάπουνων με υγρό σαπούνι με στόχο τη μείωση της μετάδοσης των μικροβίων σε σχολικές μονάδες.
Τέτοιου είδους συνέργειες με φορείς και επιχειρήσεις μας βοηθούν να προωθήσουμε την φιλοσοφία της Αειφορίας καθώς διευκολύνεται και πρακτικά το έργο των σχολείων.

 

Σχετικές Δράσεις
Όλες οι δράσεις
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ