ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΕΛΛΕΤ: Προτάσεις προς ΥΠΕΝ για τροποποιήσεις του ν. 4759/ 2020

Ελλάδα
Ellet-ΕΛΛΕΤ: Προτάσεις προς ΥΠΕΝ για τροποποιήσεις του ν. 4759/ 2020

Κατά την πρόσφατη διαβούλευση επί του νομοσχεδίου που τελικά ψηφίστηκε ως Ν.4759/2021, η ΕΛΛΕΤ είχε στείλει εκτενές κείμενο με συνολικές παρατηρήσεις / επισημάνσεις κατ΄αρθρο και συνολικά, το οποίο επίσης κατατέθηκε και στην Βουλή στην ακρόαση φορέων. Σήμερα, εν όψει της ανακοινωθείσας επανεξέτασης ορισμένων διατάξεων του νόμου, υπενθυμίζουμε όσες από τις προτάσεις και επισημάνσεις μας θεωρούμε κρίσιμες και πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουν στο νομοθετικό έργο της νέας ηγεσίας του ΥΠΕΝ, και τις οποίες οργανώσαμε σε τρεις ομάδες: 

(1) Σύστημα Χωρικού Σχεδιασμού,

(2) Εκτός Σχεδίου Δόμηση και

(3) Εφαρμογή του Σχεδιασμού.

Επισημαίνουμε ότι με την ανακοίνωση του προγράμματος ανάκαμψης, και τον εκπεφρασμένο στόχο του να συμβάλλει σε ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης σε «πράσινη» κατεύθυνση με νέες επενδύσεις, δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας και προστασία της βιοποικιλότητας, ο χωρικός σχεδιασμός αποκτά βαρύνουσα σημασία ως εργαλείο σύνθεσης αναπτυξιακών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών πολιτικών. Η ΕΛΛΕΤ χωρίς να υποβαθμίζει την σημασία της προσέλκυσης και διευκόλυνσης των επενδύσεων επιθυμεί να τονίσει ότι θα πρέπει να αποφευχθούν εργαλεία και πρακτικές που ευνοούν τις αποσπασματικές χωροθετήσεις με όρους εκτός σχεδίου δόμησης και συνοπτική αδειοδότηση, όταν υποβαθμίζουν την μέριμνα της πολιτείας για έναν συνολικότερο χωρικό σχεδιασμό. Ιδιαίτερα δε για την προώθηση μικτών χρηματοδοτικών σχημάτων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που είναι η αιχμή του δόρατος της νέας αναπτυξια- κής πολιτικής, η σημασία των αποτελεσματικών διαδικασιών χωροθέτησης και αδειοδότησης είναι αναντίρρητη, όπως και η παροχή ασφάλειας δικαίου.

Μ΄ αυτή την έννοια η ΕΛΛΕΤ πιστεύει ότι θα πρέπει η πολιτεία να εμβαθύνει περαιτέρω στο θέμα του «περιορισμού» της εκτός σχεδίου δόμησης, με μια συνεπή στρατηγική βάσει και των κατευθύνσεων του ΓΠΧΣΑΑ του 2008, θέμα που αποσύρθηκε από το αρχικό νομοσχέδιο, αλλά θεωρούμε ότι παραμένει σε εκκρεμότητα.

Στο παρόν κείμενο διατυπώνονται καταρχάς οι θέσεις /προτάσεις μας για το σκέλος του νόμου που αφορά στο σύστημα σχεδιασμού και θα επανέλθουμε σύντομα για τα άλλα θέματα.

Σχετικές Δράσεις
Όλες οι δράσεις
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ