ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΕΛΛΕΤ - Πρόγραμμα LIFE IP: Προκηρύξεις έργου για εκτέλεση μελετών

Αθήνα - LIFE-IP AdaptInGR

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού είναι εταίρος στο πρόγραμμα AdaptInGr-LIFE17 IPC/GR/000006: «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (Boosting the implementation of adaptation policy across Greece).

Στα πλαίσια του έργου αυτού η ΕΛΛΕΤ προκηρύσσει 2 έργα που που αφορούν: 

 

Σχετικές Δράσεις
Όλες οι δράσεις
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ