ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Διεθνές Συμπόσιο για το Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο

Αθήνα - Πρόγραμμα Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο
Ellet-Διεθνές Συμπόσιο για το Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο

Πέντε χρόνια μετά το πρώτο Διεθνές Συμπόσιο για το ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ της ΕΛΛΕΤ, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε το δεύτερο με τίτλο: “ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΡΑΜΑ, ΔΡΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ”.

Το Συμπόσιο συνδιοργανώθηκε από το πρόγραμμα της ΕΛΛΕΤ «Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο», το British Council και την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/ΘΜΙΑΣ και Β/ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης Αττικής, με τη συνεργασία της Α΄Δ/νσης Π.Ε Αθηνών, στο Ίδρυμα Ευγενίδου και στο 6ο Γενικό Λύκειο Καλλιθέας στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2015, αντίστοιχα.

Στο συμπόσιο τέθηκαν τρεις μεγάλοι στόχοι:

  1. Να ενημερωθεί η εκπαιδευτική κοινότητα για την εξέλιξη του ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ στη χώρα μας και στον κόσμο, στο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής για την Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε με την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων προσκεκλημένων εμπειρογνωμόνων.
  2. Να εμπλουτιστεί η εμπειρία και ο προβληματισμός των εκπαιδευτικών τάξης γύρω από πρακτικά θέματα του Αειφόρου Σχολείου. Αυτό έγινε με την παρουσίαση δράσεων από επιλεγμένα σχολεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο» και με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα ποικίλα βιωματικά εργαστήρια.
  3. Να αναπτυχθεί ο διάλογος και ο στοχασμός μεταξύ διαφορετικών φορέων και εκπαιδευτικών στελεχών που δύνανται να υποστηρίξουν το μετασχηματισμό του ελληνικού σχολείου σε αειφόρο.

Στο συμπόσιο έλαβαν μέρος πενήντα δύο (52) ομιλητές, εμψυχωτές και ανταποκριτές των συνεδριάσεων. Το συμπόσιο στέφθηκε από μεγάλη επιτυχία και το παρακολούθησαν πάνω από 400 εκπαιδευτικοί και τις δύο μέρες.

Από το στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Φορείς, εκπαιδευτικά προγράμματα και υποστηρικτικές δράσεις ενισχυτικές στη μετάβαση προς το αειφόρο σχολείο» κατατέθηκαν οι παρακάτω ιδέες:
• Για την επίτευξη του μετασχηματισμού των σχολείων σε αειφόρα απαιτούνται πολλές συνέργειες μεταξύ των διαφορετικών φορέων.
• Το πρόγραμμα Αειφόρο Ελληνικό σχολείο λειτουργεί ως πλαίσιο ένταξης συνδεδεμένων και δικτυωμένων μικρότερων σχεδίων δράσης που θα μεταλλάξουν τις σχέσεις της σχολικής κοινότητας, θα διευρύνουν το διάλογο και θα δημιουργήσουν συνθήκες προώθησης και υιοθεσίας της αειφορίας στη σχολική ζωή .
• Βασικός στόχος για την παραπάνω μετάβαση αποτελεί η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Το πρόγραμμα Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο προσπαθεί με τις πρωτοβουλίες του να δημιουργήσει ευκαιρίες επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς και πυρήνες υποστήριξης της προσπάθειες μετασχηματισμού των σχολείων.

Σχετικές Δράσεις
Όλες οι δράσεις
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ