ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Με αφορμή την ανέγερση και λειτουργία του 10ώροφου ξενοδοχείου της COCOMAT στην οδό Φαλήρου και την επικείμενη ανέγερση επόμενης θηριώδους κλίμακας ξενοδοχειακής μονάδας στην οδό Μισαραλιώτου (είχε δοθεί προέγκριση από τον Δ.Α. και εκδοθεί απόφαση του ΥΠΠΟΑ), τον Φεβρουάριο 2019 ξεκίνησε η συνεργασία της ΕΛΛΕΤ με την κίνηση πολιτών Ακρόπολη-Μακρυγιάννη SOS για την προστασία του αστικού και πολιτιστικού Περιβάλλοντος του Μνημείου της Ακρόπολης και της Περιοχής Μακρυγιάννη από την ανέγερση ψηλών και ογκωδών κτιρίων-ξενοδοχείων.

Λόγω της απουσίας σαφούς προστατευτικού θεσμικού πλαισίου (ύψη κτιρίων, Συντελεστές Δόμησης, Χρήσεις Γης) παρά τις εδώ και 52 χρόνια, (1968,2004) επανειλημμένες επισημάνσεις των αρμόδιων επιτροπών της UNESCO και λόγω της τροποποίησης του Οικοδομικού Κανονισμού εν μέσω οικονομικής κρίσης (ΝΟΚ 2012) αλλά και της -ακούσια η /και εκούσια- εσφαλμένης ερμηνείας του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου από την Διοίκηση παρά την ύπαρξη σχετικής Νομολογίας του ΣΤΕ, τόσο οι περιοχές κατοικίας Μακρυγιάννη Κουκάκι όσο και το εμβληματικό ιστορικό τοπίο του Ιερού Βράχου κινδυνεύουν σοβαρά από μη αναστρέψιμη αλλοίωση τους

Η συλλογή έως σήμερα περίπου 50.000 υπογραφών στην πλατφόρμα AVAAZ
https://secure.avaaz.org/el/community_petitions/_AKROPOLIMAKRYGIANNI_SOS/
οι εμβληματικές αποφάσεις του ΣΤΕ που ακολούθησαν την προσφυγή μας τον Μάιο του 2019, η ακύρωση της Υ.Α του ΥΠΠΟΑ, η απόσυρση της προέγκρισης του Δ.Αθηναίων, η μεταστροφή του ΥΠΕΝ σχετικά με την έκδοση Π.Δ. και όχι Νομοθετικής Ρύθμισης( η οποία δεν υπάγεται σε έλεγχο συνταγματικότητας από το ΣΤΕ) όπως είχαν προαναγγείλει και η τεράστια απήχηση σε διεθνή και εγχώριο Τύπο και ΜΜΕ είναι λίγες μόνο από τις επιτυχίες που κατήγαγε η κοινωνία των πολιτών με την στήριξη των πολιτών.

Ο αγώνας μας συνεχίζεται μέχρι την θέσπιση του ολοκληρωμένου Π.Δ., το οποίο θα περιλαμβάνει εκτός από τα ύψη κτιρίων, χαμηλούς Συντελεστές Δόμησης, και χαρακτηρισμό της Χρήσης Γης ως “Γενική Κατοικία” ώστε να αποτραπεί η ξενοδοχοποίηση του σημαντικού αυτού τμήματος του Ιστορικού Κέντρου.

Επιπλέον σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Αθηναίων προσπαθούμε να ενταχθεί η περιοχή Μακρυγιάννη στην περιοχή παρέμβασης του “Μεγάλου Περίπατου” και να αντιμετωπισθεί το σοβαρό πρόβλημα της κίνησης/στάσης/στάθμευσης των τουριστικών λεωφορείων, έχοντας υποβάλλει στον Δήμο σχετικές προτάσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Σχετικές Δράσεις
Όλες οι δράσεις
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ