ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

3ο Θερινό Πανεπιστήμιο Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου

Σπέτσες - Πρόγραμμα Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού προσκαλεί, για τρίτη φορά, εκπαιδευτικούς, στελέχη εκπαίδευσης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτές ενηλίκων, εργαζόμενους σε φορείς που ασχολούνται με την αειφορία, φοιτητές, καθώς και κάθε πολίτη που επιθυμεί να διευρύνει τους ορίζοντες και τις γνώσεις του να συμμετάσχουν στο Θερινό Πανεπιστήμιο Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου που θα πραγματοποιηθεί στις Σπέτσες από 25 έως 27 Αυγούστου 2022.

Σκοπός του 3ου Θερινού Πανεπιστημίου είναι η εμβάθυνση στην κατανόηση σχετικά με την έννοια της Αειφορίας και της σύνδεσης των πυλώνων που την απαρτίζουν – περιβάλλον, πολιτισμός και οικονομία – καθώς και τους τρόπους που μπορεί να ενσωματωθεί στο ήδη υπάρχον πρόγραμμα σπουδών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια του 3ου Θερινού Πανεπιστημίου:

• Διακεκριμένοι επιστήμονες θα συμμετέχουν με εισηγήσεις σχετικές με την εκπαίδευση για την αειφορία στην εποχή της κλιματικής κρίσης.

• Θα υλοποιηθούν βιωματικά και καλλιτεχνικά εργαστήρια και μελέτες πεδίου.

• Θα μελετηθεί το τοπικό φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον με περιηγήσεις σε διάφορα σημεία του νησιού.

• Μέσα από συζήτηση ανοιχτή στο ευρύ κοινό, στο πλαίσιο μιας κοινής εκδήλωσης με την τοπική κοινωνία, θα διερευνηθούν οι απόψεις των κατοίκων και των τοπικών φορέων για τα θέματα της αειφορίας.

Το 3ο Θερινό Πανεπιστήμιο Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Σπετσών.

Σχετικές Δράσεις
Όλες οι δράσεις
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ