Ζητείται Συνεργάτης για Θέματα Φύσης και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Ζητείται Συνεργάτης για Θέματα Φύσης και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Ζητείται άμεσα συνεργάτης για μερική ή πλήρη απασχόληση με γνώση και εμπειρία στo περιβάλλον-φύση και στην περιβαλλοντική εκπαίδευση
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1.    Πτυχίο Σχολής, ή Μεταπτυχιακό τίτλο που να σχετίζεται το περιβάλλον και την περιβαλλοντική εκπαίδευση
2.    Πολύ καλή γνώση υπολογιστών
3.    Γνώση της Αγγλικής σε υψηλό επίπεδο
4.    Εμπειρία στην Υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
5.    Εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων (εθνικών και ευρωπαϊκών).
6.    Εμπειρία στη διαχείριση εθελοντών
7.    Εμπειρία στη διαχείριση μαθητικών ομάδων στο πλαίσιο μαθησιακής δραστηριότητας.
8.    Επικοινωνιακές δεξιότητες, συνεργάσιμος, καλός χειρισμός της Ελληνικής, σύνταξη κειμένων, παρουσιάσεις.
9.    Εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων.
10.    Δυνατότητα ταξιδιών εκτός έδρας.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ:
1.    Επικοινωνία με τα σχολεία του προγράμματος "Αειφόρο Ελληνικό  Σχολείο" και καταγραφή αιτημάτων, επίλυση προβλημάτων, τήρηση αρχείου επικοινωνίας.
2.    Υλοποίηση δράσεων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης της ΕΛΛΕΤ
3.    Προετοιμασία και συμμετοχή στις εκδηλώσεις της ΕΛΛΕΤ για παιδεία και φύση
4.    Τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων συμβουλίων για φύση και εκπαίδευση
5.    Επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για τα σχολεία του ΑΕΣ
6.    Προβολή των προγραμμάτων και δράσεων των συμβουλίων της φύσης και της εκπαίδευσης της ΕΛΛΕΤ
7.    Προτάσεις για νέα Προγράμματα φύσης και εκπαίδευσης
Παρακαλούμε όπως αποστείλατε το βιογραφικό σας, δύο συστατικές επιστολές καθώς και πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: proedros@ellinikietairia.gr με τον τίτλο «Συνεργάτης για θέματα φύσης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης».
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία στα παρακάτω τηλέφωνα: 210-3225245, 210-3226693 (εσωτ. 1, κα. Ισμήνη Κάβουρα)

PDF

Επικοινωνία
Κτήριο Ελληνικής Εταιρίας
Έλα στο ιστορικό μας κτήριο

Τριπόδων 28, Πλάκα

TK: 10558
τηλ: 210 3225245 / 210 3226693
fax: 210 3225240
email: elet@ellinikietairia.gr
Facebook
Ελληνική Εταιρία © 2012
Επικοινωνία | Γίνε φίλος
Javascript is required to view this map.